Aktiviteter

· De Vilda Blommornas Dag
· Botanikdagarna
· Resor och exkursioner
· Konferenser
· Vårläger på Kullaberg!
· Årets växt 2014 ‒ Slåtterblomma
· Kalendarium

Tidskriften

· Senaste häftet, nr 1 / 2014
• Svensk Botanisk Tidskrift
· Vilda Växter
· SBT arkiv
· Sök artiklar i SBT

Floraväktarna

· Floraväktarna
· Flora-Akuten
· Information om rödlistade kärlväxter
· Rödlistade kärlväxter - sök artiklar

Försäljning

· Litteratur
· Säljes

Information

· Utrustning för botanister
· Stadgar
· Kansli
· Anslutna föreningar
· Styrelse
· Bli medlem/Ändra adress
· Hedersmedlemmar
· Guldluppen
· Jubileumsfond
· Stipendier
· Svenska Växtnamn
· Floravård
· Länkar
· Artportalen

Svensk Botanisk Tidskrift
 Svensk Botanisk TidskriftSvensk Botanisk Tidskrift har getts ut sedan 1907 och ägs av Svenska Botaniska föreningen. SBT utkommer med sex nummer per år, varav ett (nr 3-4) är ett dubbelnummer, sammanlagt ca 350 sidor. Ungefärliga utgivningsdatum under året är 15/2, 15/4, 15/6, 15/10 och 15/12.

I SBT presenteras originalarbeten och översiktsartiklar av intresse för nordiska botanister, framför allt i systematik, floristik, växtgeografi och ekologi.

Sök artiklar i SBT
Du kan söka efter artiklar i SBT genom att använda dig av sökfunktionen.
Det senaste generalregistret, som täcker åren 1987-2006, kan hämtas hem som ett sökbart PDF-dokument.
Innehållsförteckningar för de senaste årens häften, samt PDF-filer för artiklar äldre än två år, hittar du i SBT arkiv.
Vill du köpa ett häfte kontaktar du SBF:s kansli (se adress nedan).

Är Du intresserad av att skriva i SBT?
Läs gärna våra författarinstruktioner som finns här. Tag gärna kontakt med redaktören, se adress och telefonnummer nedan!

Prenumeration
Prenumeration på Svensk Botanisk Tidskrift ingår i medlemsavgiften till Svenska Botaniska Föreningen. Medlem (med rabatt!) blir du enklast genom att fylla i formuläret här eller kontakta kansliet.

Medlemsavgiften för år 2013
340 kr för personer bosatta i Sverige
435 kr för Norden och Europa
535 kr utanför Europa.

Redaktören
Bengt Carlsson
Norbyv. 18 D
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 28 72
Mobil: 070-958 10 90
Fax: 018-471 64 25
E-post: bengt.carlsson@sbf.c.se
SBF:s kansli
Maria Redin
Norbyv. 18 D
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 28 91
Fax: 018-471 64 25
E-post: maria.redin@sbf.c.se

Redaktionsråd
SBT har ett redaktionsråd bestående av Mora Aronsson, Bengt Carlsson, Margareta Edqvist, Lena Eliasson, Per Milberg och Niklas Lönnell.

Köp av enstaka häften
Enstaka häften kostar 75 kr, vid köp av fler än 25 häften är priset 25 kr styck. Häften äldre än två år kostar 10 kr styck.
Vid beställningar som understiger 100:- tillkommer en administrativ avgift på 20:-

Generalregister
Nu finns det nya generalregistret att beställa från föreningens kansli. Registret omfattar volymerna 81–100 (1987–2006) av Svensk Botanisk Tidskrift och är sammanställt av Staffan Åström och Bengt Carlsson.

I boken finns register över alla författare och artiklar som medverkat i tidskriften, all recenserad litteratur, samt ett omfattande art­register, väldigt användbart för den som är på jakt efter gamla uppgifter om en viss art. Dessutom finns ett landskapsregister. Boken är på 192 sidor.

Generalregistret kostar 100 kronor plus porto och beställs från kansliet (adress se ovan). Registret kan också hämtas hem som en sökbar pdf (2,2 MB) här.

Ett antal av samtliga tidigare fyra generalregister (1907–26, 1927–46, 1947–66, 1967–86) finns ännu i lager. Beställ dem för 30 kr styck, eller köp alla fem böckerna för rabatterat pris, 200 kr plus porto.
 Aktuellt 
2014-02-20 SBF's Yttrande angående Nordkalks täktansökan på Gotland
Du finner den här

Botanikdagarna 2014
Nu finns iformation om årets botanikdagar ute på hemsidan.
Du finner dem här

Resa till Møn med DBF
Dansk Botanisk förening annordnar i vår en resa till Møn och har bjudit in SBFs medlemmar att deltaga. Alla uppgifter om resan och anmälan hittar du
i DBF's inbjudan

Föreningskonferensen 2014
Årets program och verksamhetsberättelser ligger nu uppe på sidan.
Du hittar dem här

Svenska botaniska föreningen har fått ett bidrag från Svenskt Friluftsliv.
Du kan läsa mer om bidraget här


Yttrande gällande Nordkalk och Gotland
SBF har yttrat sig i frågan gällande Nordkalks ansökan till Mark och miljödomstolen.
Du hittar den här


Botanikdagarna 2014
Datum för Botanikdagarna 2014 är 2-6 Juli
Mer information kommer som vanligt i våra tidskrifter

Nytt växtfynd!
Europas minsta blomväxt funnen i Skåne
Läs mer härVår nya tidskrift är på väg ut i medlemmarnas brevlådor, här kan du finna vårt pressmedelande och lite smakprov.

Nordic Lichen Flora vol 5 finns nu att köpa hos oss.
Du hittar den här

Thomas Karlssons uppdaterade Checklista för kärlväxter
finns nu tillgänglig på webben.
Du hittar den här

Högsta domstolens dom 2013-06-18
HD undanröjer domarna från Miljöverdomstolen 9 oktober 2009 och Mark och miljööverdomstolen 5 juli 2012. Och hänvisar ärendet tillbaka till Mark och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Läs hela domen här

Ny tidskrift!
Vi välkomnar vår nya medarbetare Niklas Aronsson som ska arbeta som redaktör för vår nya tidskrift, läs mer om vad som händer med den nya tidskriften här

Närkes flora har kommit ut
Beställ den här

Floraväktarna har i dagarna kommit ut med boken:
Lär känna våra sällsynta fjällväxter.
Beställ den härNordic Lichen flora vol 3
Nordic Lichen flora vol 3 finns nu åter i lager.
Beställ den härUppdaterad 2013-03-19

Nytt generalregister

Häfte 1/2014

© 2014 Copyright Svenska Botaniska Föreningen. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]