Aktiviteter

· De Vilda Blommornas Dag
· Botanikdagarna
· Resor och exkursioner
· Konferenser
· Vårläger på Kullaberg!
· Årets växt 2014 ‒ Slåtterblomma
· Kalendarium

Tidskriften

· Senaste häftet, nr 1 / 2014
· Svensk Botanisk Tidskrift
· Vilda Växter
· SBT arkiv
· Sök artiklar i SBT

Floraväktarna

· Floraväktarna
· Flora-Akuten
· Information om rödlistade kärlväxter
· Rödlistade kärlväxter - sök artiklar

Försäljning

· Litteratur
· Säljes

Information

· Utrustning för botanister
· Stadgar
· Kansli
· Anslutna föreningar
· Styrelse
· Bli medlem/Ändra adress
· Hedersmedlemmar
· Guldluppen
· Jubileumsfond
· Stipendier
· Svenska Växtnamn
· Floravård
• Länkar
· Artportalen

Länkar

Bibliotek

Biologibiblioteket, Lunds universitet
Botanik- och miljöbiblioteket, Göteborgs universitet
Botaniska biblioteket, Stockholms universitet
Biologibiblioteket, Uppsala universitet

Botaniska trädgårdar

Bergianska trädgården, Stockholm
Botaniska trädgården, Göteborg
Uppsala linneanska trädgårdar, Uppsala
Fjärilshuset & Botaniska Trädgården i Hagaparken, Stockholm

Böcker, Tidskrifter & Förlag

Adoxa
Bokförlaget Natur och Kultur, Natur och Miljö
Flora of Nordic Mosses , The Nordic Bryological Society
Koeltz scientific books
Lindbergia
Webbokhandeln, Naturvårdsverket förlag
Opulus press
Sveriges natur

Institutioner & Myndigheter

Avdelningen för Växtekologi och -systematik, Lunds Universitet
ArtDatabanken
Institutionen för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs Universitet
Botaniska Institutionen, Stockholms Universitet
Centrum för biologisk mångfald
Växtekologi och systematik, Lunds Universitet
Jordbruksverket
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Sveriges lantbruksuniversitet

Botanik och naturvårdsföreningar

Botanical society of the British Isles
Botaniska föreningen i Göteborg
Botaniska föreningen i Västmanlands län
Botaniska sällskapet i Jönköping
Botaniska sällskapet i Stockholm
Dalarnas Botaniska Sällskap
Dansk Botanisk Forening
Fältbiologerna
Föreningen Blekinges flora
Föreningen Bohusläns flora
Föreningen Norrbottens flora
Föreningen Smålands flora
Gotlands Botaniska Förening
Gävleborgs Botaniska Sällskap
Hallands Botaniska Förening
Härnösands svampklubb
Jämtlands Botaniska Sällskap
Linköpings svampklubb
Lunds botaniska förening
Medelpads Botaniska Förening
Mossornas vänner
Naturskyddsföreningen
Norsk Botanisk Forening
Skogsriskan, mykologisk förening för mellersta Dalarna
Skånes mykologiska förening
Sundsvalls Mykologiska Sällskap
Svensk Lichenologisk Förening
Sveriges mykologiska förening
Svenska Orchidé-sällskapet
Södertälje Svampklubb
The Nordic Bryological Society
Upplands botaniska förening
Uppsala svampklubb
Världsnaturfonden
Västerbottens läns Botaniska Förening
Västergötlands Botaniska Förening
Ölands Botaniska Förening
Örebro läns Botaniska Sällskap
Östergötlands naturalhistoriska förening
Östersunds Mykologiska Förening

Trädgård och krukväxtföreningar

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Gesneriasterna
Koloniträdgårdsförbundet
Nordiska Kaktussällskapet
Riksförbundet Svensk Trädgård
Svenska Fuchsiasällskapet
Svenska Hoyasällskapet
Svenska Pelargonsällskapet
Svenska Saintpauliasällskapet
Sällskapet Hortikulturens Vänner
Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Västsvenska Kaktus- och Suckulentföreningen

Herbarier


Botaniska Museet, Lund
Dep. of Syst. Bot. & Herbarium, Göteborgs Universitet
Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet
Fytoteket, Uppsala Universitet
Herbarium SUNIV, Stockholms Universitet
Kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet

Kärlväxtlänkar


Checklista över Nordens kärlväxter – version 2013-04-23, Thomas Karlsson, Magdalena Agestam
Bilder ur Nordens Flora, C.A.M Lindman
Checklista över Nordens kärlväxter, Thomas Karlsson
Den virtuella floran, Naturhistoriska Riksmuseet
Det nya blomväxtsystemet, Texas Higher Education Coordinating Board
Digiflora, Interaktiv artbestämning
Flora Nordica
Flora of Europe a photographic herbarium
Flora of Iceland
Krypbjörnbär i Sverige
Svensk Kulturväxtdatabas
S-weeds, Eva Ekeblad
Växtatlas - Finland

Moss- & Lavlänkar

Checklista över Sveriges mossor
Botanisk databas vid Naturhistoriska riksmuseet
Flora of Iceland

Svamplänkar

European Mycological Association (EMA)
Flora of Iceland
Klas Jaederfeldts svampsida
Mycokey, Jens H. Petersen & Thomas Læssøe
Svampar i Sverige
Svampbilder, Flemming V. Larsen
Svampguiden
The European Council for Conservation of Fungi (ECCF)
Ascomycete.org

Övrigt

Linné 2007
Linné on Line, Uppsala Universitet
Linné jubileet, Uppsala Universitet
Nobanis
Planta Europa
Svenska fenologinätverket
Sveriges Biodlares Riksförbund
 Aktuellt 
2014-02-20 SBF's Yttrande angående Nordkalks täktansökan på Gotland
Du finner den här

Botanikdagarna 2014
Nu finns iformation om årets botanikdagar ute på hemsidan.
Du finner dem här

Resa till Møn med DBF
Dansk Botanisk förening annordnar i vår en resa till Møn och har bjudit in SBFs medlemmar att deltaga. Alla uppgifter om resan och anmälan hittar du
i DBF's inbjudan

Föreningskonferensen 2014
Årets program och verksamhetsberättelser ligger nu uppe på sidan.
Du hittar dem här

Svenska botaniska föreningen har fått ett bidrag från Svenskt Friluftsliv.
Du kan läsa mer om bidraget här


Yttrande gällande Nordkalk och Gotland
SBF har yttrat sig i frågan gällande Nordkalks ansökan till Mark och miljödomstolen.
Du hittar den här


Botanikdagarna 2014
Datum för Botanikdagarna 2014 är 2-6 Juli
Mer information kommer som vanligt i våra tidskrifter

Nytt växtfynd!
Europas minsta blomväxt funnen i Skåne
Läs mer härVår nya tidskrift är på väg ut i medlemmarnas brevlådor, här kan du finna vårt pressmedelande och lite smakprov.

Nordic Lichen Flora vol 5 finns nu att köpa hos oss.
Du hittar den här

Thomas Karlssons uppdaterade Checklista för kärlväxter
finns nu tillgänglig på webben.
Du hittar den här

Högsta domstolens dom 2013-06-18
HD undanröjer domarna från Miljöverdomstolen 9 oktober 2009 och Mark och miljööverdomstolen 5 juli 2012. Och hänvisar ärendet tillbaka till Mark och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Läs hela domen här

Ny tidskrift!
Vi välkomnar vår nya medarbetare Niklas Aronsson som ska arbeta som redaktör för vår nya tidskrift, läs mer om vad som händer med den nya tidskriften här

Närkes flora har kommit ut
Beställ den här

Floraväktarna har i dagarna kommit ut med boken:
Lär känna våra sällsynta fjällväxter.
Beställ den härNordic Lichen flora vol 3
Nordic Lichen flora vol 3 finns nu åter i lager.
Beställ den härUppdaterad 2013-03-19

© 2014 Copyright Svenska Botaniska Föreningen. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]